Lost in Translation (orig from Ai-ann's)

Usa ka Amerkanong peace corps ang
miadto sa layong
barangay aron makigsulti sa mga
katawhan. Si Juan mao
ra ang makamao og makasabot sa
ininglis, mao nga siya
ang gihimong interpreter.

AMERKANO : "Good morning ladies and
gentlemen"
JUAN : "Maayong buntag sa mga babaye
ug mga lalake"


AMERKANO : " I'm very happy that I'm
here in your
place."
JUAN : "Akong dakong kalipay nga ania
ako sa inyong
lugar"


AMERKANO : "I know..."
JUAN : "Nakahibawo ako...."


AMERKANO: "...that all of you are
THOUGHTFUL.. ."
JUAN : " ...nga kamong tanan DAGKOG
NGIPON.."


AMERKANO : .....that all of you are
FAITHFUL..."
JUAN: ".... nga kamong tanan DAGKOG
TIIL..."


AMERKANO: "... and that, all of you
are PEACEFUL..."

JUAN : "...nga kamong tanan DAGKOG
NAWONG..."


Nabungkag ang meeting....nanglupad ang
mga bato....


ENGLISH / BISAYA


1) ASPECT / Pangbuak sa yelo
2) CITY / Bag-o mag-otso
3) DEDUCT / Ang itik
4) DEFEAT / Ang tiil
5) DEPOSIT / Ang gripo
6) DETAIL / Ang ikog
7) DEVASTATION / Stasyonan ug bus
8) EFFORT / Tugpahanan ug eroplano
9) PERSUADING / Unang kasal
10) DEPRESS / Pari
11) PREDICATE / Buhian ang iring
12) PROTESTANT / Tindahan ug prutas
13) STATUE / Ikaw ba na?