SIGNS OF THE TIMES


aderwys, you well beh kelled!

Texting Extreme!
ang ilid ka tubas, yuol!


bunyagan nato sa ngalan nga patrol car
ang motor para maka-park


ang dili mopatu-o buhaton ug ham, bacon, salami ug hotdog


and we'll sell it as brand new!
stolen phones are also welcome.


listen! and BUY! pud mo oi.