Agusan Snapshots


Windblowned Bridge Queen


The Mighty Agusan River.


What is this Snellen's Chart doing by the rice paddy?
Sugo ni Mayor.Pungko-pungko sa Macapagal Bridge with my staff.Twin ni Marcelo Fernan Bridge, ang Diosadado Macapagal Bridge in Butuan City.Ang mga Road Dikes kilid sa bridge.
Ingon sila nga sa wa pa ning mga dikes,
kung mag-ulan, muhimong dagat ning mga palayan.
Mag-baruto ang mga tao.


Akong kasamtangan puy-anan kung naa ko sa Agusan.