Ang paning-kamot sa usa ka uud sa sulod sa prutas nga kaimito


ni-gimaw,mi- guho,mi-ok-ok,mi-tighaya,ug mi-panaw.....

ang uud.....