TEMPURA


Lami, atty?
I-saw-saw pa, para mapun-an ang nagsagul-sagul nga laway!

WAY LABOT

Di na jud ma-bangbang ang kahakug sa mga tawo,
pataka na lang ug pangangkon!

MOTORNAP!


Nag-pabunyag na jud si motor!

DRIVER LOVER

no drive, no pay?

BREAKFAST


Ang dili mo-patuo,
maka-pamahaw ug fried eggs and hotdogs!

c