SIGH!

there are some things not worth replying since it will lend credence
to their nefarious deed.

of course, if you are not honest, especially if YOU are a pathological
LIAR and THIEF , then you will be BANNED!

yes this is the CORRECT spelling, B-A-N-N-E-D.

hayyy! ug pangutana pa jud nganong gi-banned,

read the forum rules liar evil!

kung isug ka, pakita sa imong ngan.

ayaw ug ok-ok diha sa kilid.

sa mga naka-sabut, pasensya na.

sa mga wa naka-sabut, secret!!

ang mga way labut, lihay!

ang mga na-igo, pahuway!